Návod na používanie mobilnej aplikácie KtoMiVolal pre Android

Prvé spustenie aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie KtoMiVolal budete vyzvaní k výberu krajiny, v ktorej chcete aplikáciu využívať. Túto voľbu je možné kedykoľvek neskôr v nastavení zmeniť. Od Androidu verzie 6 a vyššie budete pri prvom spustení tiež vyzvaní na potvrdenie prístupových práv k zoznam prijatých hovorov a ovládaniu hovorov (aplikácia potrebuje toto právo pre blokovanie hovorou podľa nastavenia aplikácie).

Otázka na prístupová práva Výber krajiny

Po výbere krajiny budete presmerovaný na hlavnú stránku aplikácie, teda na zoznam prichádzajúcich hovorov.  Pri prvom spustení prosím počkajte než sa stiahne databáza čísel, táto akcia prebehne na pozadí. Po úspešnom stiahnutí už celá aplikácia funguje aj bez pripojenia k internetu.

Upozornenie na stiahnutie čísel Sťahovanie databázy čísel

Nastavenie oprávnenia na zobrazovanie upozornení v Androide 9 a 10 (alebo vyššie)

Pri prvom spustení budete na Androidu 9 a 10 (alebo vyššie) upozornení aj na to, že je potrebné udeliť povolenie zobrazenia cez iné aplikácie. Toto povolenie umožňuje aplikácii zobrazenie oznámenia pri prichádzajúcom hovore, ak o danom telefónnom čísle existuje záznam v databázy KtoMiVolal. Povolenie môžete udeliť, ak idete do nastavenia aplikácie a stlačíte tlačidlo Povoliť, ktoré Vás presmeruje do systémového nastavenia povolení pre túto aplikáciu. Tu môžete povolenie udeliť pomocí prepínača a použiť šípku späť na návrat do aplikácie. Teraz môžete v nastaveniach aplikácie prepnúť prepínač Aktívne oznámenia na zapnutie upozornení.

Upozornenie na chýbajúce povolenie Nastaviť povolenia Povolenie zobrazenia pres ine aplikácie Nastaviť upozornenie

Zoznam prichádzajúcich hovorov

Po dokončení sťahovania databázy čísel sa zoznam prichádzajúcich hovorov v aplikácii sa aktualizuje a pri číslach, ktoré sú nejakým spôsobom ohodnotená sa objaví dodatočné informácie: Farebný štítok, označujúci priemerné hodnotenie telefónneho čísla piatimi stupňami:

  • Užitočné (Zelená)
  • Vyhovujúce (Modrá)
  • Neutrálne (Šedá)
  • Obťažujúce (Oranžová)
  • Negatívne (Červená)

A Počet komentárov, vďaka ktorému je možné vidieť koľko užívateľov už toto číslo hodnotilo. Ak je telefónne číslo veľa komentované a je redakciou overené objaví sa ďalšie dve informácie a tými sú Vlastník čísla a Typ hovoru.

Prichádzajúce hovory

Pri každom čísla môžete kliknutím otvoriť detail v ktorom nájdete podrobné informácie o telefónnom čísle s možnosťou si dané číslo zablokovať a kompletný výpis všetkých komentárov.  Pomocou tlačidla „+“ môžete číslo sami ohodnotiť a pomôcť tak ostatným užívateľom.

Detail telefónneho čísla Komentáre k telefónnemu číslu Pridanie komentára k telefónnemu číslu

V databáze telefónnych čísel je tiež možné vyhľadávať a to aj bez pripojenia k internetu. Vyhľadávanie reaguje od 4. číslice a už počas písania vám samo ukazuje nájdená čísla. Kliknutím na číslo sa opäť dostanete na detail čísla, kde ho môžete ohodnotiť. Ak číslo v databáze nie je, zobrazia sa iba informácie o tom, že môžete byť prvý kto ho ohodnotí.

Vyhľadávanie telefónneho čísla Telefónne číslo nebolo nájdené

Aktívna notifikácia

Jednou z hlavných funkcií aplikácie je aktívna notifikácia. Vďaka tejto skvelej funkcii viete u neznámeho čísla skôr, než prichádzajúci hovor zdvihnete, či si máte na číslo dávať pozor alebo nie. Aktívna notifikácia je malý rámček nesúci informáciu o danom telefónnom čísle. Zobrazí sa iba v prípade, že toto číslo nemáte vo svojom zozname kontaktov a o danom čísle je záznam v našej databáze. Táto funkcia je po nainštalovaní automaticky zapnutá, vypnúť ju môžete v nastaveniach aplikácie. Či je funkcia zapnutá spoznáte pomocou trvalé notifikácia "Ochrana je aktívna".  V nastavení aktívnej notifikácie je možné nastaviť aj jej umiestnenie. Rôzne telefóny môžu mať rôzne obrazovky pri prichádzajúcom hovore a môže sa teda stať, že rámček s informáciou prekryje niektorú dôležitú časť pôvodnej obrazovky. Preto je potrebné si túto pozíciu vyskúšať a starostlivo nastaviť v nastavení. Pre Android 9 a 10 (alebo vyššie) je potreba tiež správne nastaviť systémové povolenie pre zobrazenie cez iné aplikácie.

Notifikácia o aktívnu kontrole Notifikácia o prichádzajúcom hovore Notifikácia o prichádzajúcom hovore (stredná pozícia)

Nastavenie

Hlavné

V hlavnom nastavení možno ovládať aktívnu notifikáciu, ako je popísané vyššie.

Nastavenie notifikácie pri prichádzajúcom hovore Nastavenie notifikácia pri prichádzajúcom hovore

Tiež je tu možnosť zapnúť alebo vypnúť automatickú aktualizáciu databázy čísel. Ak je táto funkcia zapnutá je databáza denne na pozadí aktualizovaná.  Ak nie, môžete si databázu vždy aktualizovať v nastavení ručne (v sekcii Info).

Nastavenie aktualizácia databázy čísel

Ďalším veľmi dôležitým prvkom je nastavenie automatického blokovania čísiel. Tu si môžete zapnúť a nastaviť pravidlá, podľa ktorých za Vás má aplikácia blokovať prichádzajúce hovory z neznámych čísel. Môžete si určiť od akého priemerného hodnotenia v kombinácii s počtom komentárov Vás má aplikácia chrániť. Automaticky je nastavené priemerné hodnotenie 4 - Obťažujúce a počet komentárov 5, z čoho sa dá už celkom dobre súdiť, že číslo bude obťažujúce. Aplikácia za Vás môže tiež automaticky blokovať skrytá čísla. Ak aplikácia hovor zablokuje, objaví sa Vám notifikácia, kde môžete kliknutím skontrolovať, kto sa Vám pokúšal dovolať a či zablokovanie bolo oprávnené.

Nastavenie blokovania telefónnych čísel Notifikácia zablokovanie telefónneho čísla

Krajina

Tu si môžete kedykoľvek zmeniť krajinu pre vyhľadávanie čísel.

Nastavenie krajiny a servera pre vyhľadávanie

Info

V sekcii info nájdete informácie o stave databázy a môžete si tu databázu ručne aktualizovať. Okrem toho aplikácia ponúka možnosť si exportovať či importovať všetky svoje ručne vybrané blokované čísla a nastavenie pravidiel. Táto funkcia je veľmi užitočná k prenášaniu nastavenie medzi telefónmi. Stačí len nastaviť cestu k súboru pre export, prípadne import. Pri prvom exporte alebo importe môže aplikácia požiadať o udelenie povolenia na prístup k úložisku.

Informácie o poslednej aktualizácii Export a import blokovaných čísel a nastavenie