Návod na používanie mobilnej aplikácie KtoMiVolal pre Android

Prvé spustenie aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie KtoMiVolal budete vyzvaní k výberu krajiny, v ktorej chcete aplikáciu využívať. Túto voľbu je možné kedykoľvek neskôr v nastavení zmeniť. Od Androidu verzie 8 budete vyzvaní k nastaveniu predvolenej aplikácie pre identifikáciu volajúceho a SPAMu a od Androidu verzie 6 a vyššie budete pri prvom spustení tiež vyzvaní na potvrdenie prístupových práv k zoznam prijatých hovorov a ovládaniu hovorov (aplikácia potrebuje toto právo pre blokovanie hovorou podľa nastavenia aplikácie).

Nastavenie predvolenej aplikácie pre ID volajúceho a SPAM Dotaz na prístupové práva Dotaz na prístupové práva Výber krajiny

Po výbere krajiny budete presmerovaný na hlavnú stránku aplikácie, teda na zoznam prichádzajúcich hovorov.  Pri prvom spustení prosím počkajte než sa stiahne databáza čísel, táto akcia prebehne na pozadí. Po úspešnom stiahnutí už celá aplikácia funguje aj bez pripojenia k internetu.

Upozornenie na stiahnutie čísel Sťahovanie databázy čísel

Nastavenie oprávnenia na zobrazovanie upozornení v Androide 9 a 10 (alebo vyššie)

Pri prvom spustení budete na Androidu 9 a 10 (alebo vyššie) upozornení aj na to, že je potrebné udeliť povolenie zobrazenia cez iné aplikácie nebo nastavenie predvolenej aplikácie pre identifikáciu volajúceho a SPAMu. Toto povolenie umožňuje aplikácii zobrazenie oznámenia pri prichádzajúcom hovore, ak o danom telefónnom čísle existuje záznam v databázy KtoMiVolal. Povolenie môžete udeliť, ak idete do nastavenia aplikácie a stlačíte tlačidlo Povoliť, ktoré Vás presmeruje do systémového nastavenia povolení pre túto aplikáciu. Tu môžete povolenie udeliť pomocí prepínača a použiť šípku späť na návrat do aplikácie. Teraz môžete v nastaveniach aplikácie prepnúť prepínač Aktívne oznámenia na zapnutie upozornení. Aby aplikácia mohla bežať bez problémov na pozadí a zobrazovať notifikácie pri prichádzajúcom hovore, je potreba to tiež povoliť pomocou príslušného tlačidla Povoliť, čo aplikáciu zahrnie medzi systémom neoptimalizované. Inak môže systém aplikáciu na pozadí tzv. zabiť (killnout).

Upozornění na chybějící oprávnění Upozornenie na chýbajúce povolenie Nastaviť povolenia Povolenie zobrazenia pres ine aplikácie Nastavení výchozí aplikace pro identifikace SPAMu Oprávnenie pre beh na pozadí Nastaviť upozornenie

Zoznam prichádzajúcich hovorov

Po dokončení sťahovania databázy čísel sa zoznam prichádzajúcich hovorov v aplikácii sa aktualizuje a pri číslach, ktoré sú nejakým spôsobom ohodnotená sa objaví dodatočné informácie: Farebný štítok, označujúci priemerné hodnotenie telefónneho čísla piatimi stupňami:

  • Užitočné (Zelená)
  • Vyhovujúce (Modrá)
  • Neutrálne (Šedá)
  • Obťažujúce (Oranžová)
  • Negatívne (Červená)

A Počet komentárov, vďaka ktorému je možné vidieť koľko užívateľov už toto číslo hodnotilo. Ak je telefónne číslo veľa komentované a je redakciou overené objaví sa ďalšie dve informácie a tými sú Vlastník čísla a Typ hovoru.

Prichádzajúce hovory

Pri každom čísla môžete kliknutím otvoriť detail v ktorom nájdete podrobné informácie o telefónnom čísle s možnosťou si dané číslo zablokovať a kompletný výpis všetkých komentárov.  Pomocou tlačidla „+“ môžete číslo sami ohodnotiť a pomôcť tak ostatným užívateľom.

Detail telefónneho čísla Komentáre k telefónnemu číslu Pridanie komentára k telefónnemu číslu

V databáze telefónnych čísel je tiež možné vyhľadávať a to aj bez pripojenia k internetu. Vyhľadávanie reaguje od 4. číslice a už počas písania vám samo ukazuje nájdená čísla. Kliknutím na číslo sa opäť dostanete na detail čísla, kde ho môžete ohodnotiť. Ak číslo v databáze nie je, zobrazia sa iba informácie o tom, že môžete byť prvý kto ho ohodnotí.

Vyhľadávanie telefónneho čísla Telefónne číslo nebolo nájdené

Aktívna notifikácia

Jednou z hlavných funkcií aplikácie je aktívna notifikácia. Vďaka tejto skvelej funkcii viete u neznámeho čísla skôr, než prichádzajúci hovor zdvihnete, či si máte na číslo dávať pozor alebo nie. Aktívna notifikácia je malý rámček nesúci informáciu o danom telefónnom čísle. Zobrazí sa iba v prípade, že toto číslo nemáte vo svojom zozname kontaktov a o danom čísle je záznam v našej databáze. Táto funkcia je po nainštalovaní automaticky zapnutá, vypnúť ju môžete v nastaveniach aplikácie. Či je funkcia zapnutá spoznáte pomocou trvalé notifikácia "Ochrana je aktívna".  V nastavení aktívnej notifikácie je možné nastaviť aj jej umiestnenie. Rôzne telefóny môžu mať rôzne obrazovky pri prichádzajúcom hovore a môže sa teda stať, že rámček s informáciou prekryje niektorú dôležitú časť pôvodnej obrazovky. Preto je potrebné si túto pozíciu vyskúšať a starostlivo nastaviť v nastavení. Pre Android 9 a 10 (alebo vyššie) je potreba tiež správne nastaviť systémové povolenie pre zobrazenie cez iné aplikácie.

Notifikácia o aktívnu kontrole Notifikácia o prichádzajúcom hovore Notifikácia o prichádzajúcom hovore (stredná pozícia)

Nastavenie

Hlavné

V hlavnom nastavení možno ovládať aktívnu notifikáciu, ako je popísané vyššie.

Nastavenie notifikácie pri prichádzajúcom hovore Nastavenie notifikácia pri prichádzajúcom hovore

Tiež je tu možnosť zapnúť alebo vypnúť automatickú aktualizáciu databázy čísel. Ak je táto funkcia zapnutá je databáza denne na pozadí aktualizovaná.  Ak nie, môžete si databázu vždy aktualizovať v nastavení ručne (v sekcii Info).

Nastavenie aktualizácia databázy čísel

Ďalším veľmi dôležitým prvkom je nastavenie automatického blokovania čísiel. Tu si môžete zapnúť a nastaviť pravidlá, podľa ktorých za Vás má aplikácia blokovať prichádzajúce hovory z neznámych čísel. Môžete si určiť od akého priemerného hodnotenia v kombinácii s počtom komentárov Vás má aplikácia chrániť. Automaticky je nastavené priemerné hodnotenie 4 - Obťažujúce a počet komentárov 5, z čoho sa dá už celkom dobre súdiť, že číslo bude obťažujúce. Aplikácia za Vás môže tiež automaticky blokovať skrytá čísla. Ak aplikácia hovor zablokuje, objaví sa Vám notifikácia, kde môžete kliknutím skontrolovať, kto sa Vám pokúšal dovolať a či zablokovanie bolo oprávnené.

Nastavenie blokovania telefónnych čísel Notifikácia zablokovanie telefónneho čísla

Na konci obrazovky s nastavením je sekcia Ladenie a riešenie problémov, kde je dôležitý hlavne odkaz na stránky Don't kill my app!, kde nájdete informácie o tom, ako nakonfigurovať zariadenie, aby nezabíjalo (nekillovalo) aplikáciu bežiacu na pozadí systému.

Ladenie a riešenie problémov

Krajina

Tu si môžete kedykoľvek zmeniť krajinu pre vyhľadávanie čísel.

Nastavenie krajiny a servera pre vyhľadávanie

Info

V sekcii info nájdete informácie o stave databázy a môžete si tu databázu ručne aktualizovať. Okrem toho aplikácia ponúka možnosť si exportovať či importovať všetky svoje ručne vybrané blokované čísla a nastavenie pravidiel. Táto funkcia je veľmi užitočná k prenášaniu nastavenie medzi telefónmi. Stačí len nastaviť cestu k súboru pre export, prípadne import. Pri prvom exporte alebo importe môže aplikácia požiadať o udelenie povolenia na prístup k úložisku.

Informácie o poslednej aktualizácii Export a import blokovaných čísel a nastavenie

Najčastejšie otázky

Aplikácia KtoMiVolal kontroluje telefónne čísla iba proti databáze v pamäti telefónu a v žiadnom prípade neposiela žiadne informácie na internet mimo váš telefón. Aplikácia tiež nevyžaduje priamy prístup k telefónnemu zoznamu a kontaktom v telefóne, ale iba k zoznamom hovorov. Kvôli blokovanie hovorov a notifikáciám pri prichádzajúcich hovoroch aplikácia vyžaduje oprávnenia prístupu k týmto vlastnostiam telefónu.
Aplikácia KtoMiVolal zobrazuje notifikáciu iba pri prichádzajúcich hovorov z telefónnych čísel, ktoré majú nejaké hodnotenia v databáze. Ak sa vám notifikácia nezobrazujú u žiadneho čísla, je možné, že nemáte v nastaveniach aplikácie správne nastavená oprávnenia. Pre Android 9 a 10 (alebo vyššie) je potreba tiež správne nastaviť systémové povolenie pre zobrazenie cez iné aplikácie.
Aby aplikácia mohla bežať bez problémov na pozadí a zobrazovať notifikácie pri prichádzajúcom hovore, je potreba to v nastavení povoliť pomocou príslušného tlačidla Povoliť, čo aplikáciu zahrnie medzi systémom neoptimalizované. Inak môže systém aplikáciu na pozadí tzv. zabiť (killnout). Ak napriek tomu pozorujete problémy s behom aplikácie na pozadí, tak na konci obrazovky s nastavením je sekcia Ladenie a riešenie problémov, kde je dôležitý hlavne odkaz na stránky Don't kill my app!, kde nájdete informácie o tom, ako nakonfigurovať zariadenie, aby nezabíjalo (nekillovalo) aplikáciu bežiacu na pozadí systému.
Aby aplikácia KtoMiVolal správne blokovala obťažujúce hovory, musí byť v nastavení aplikácie správne nastavené automatické blokovanie čísel podľa pravidiel. Ďalej musí byť pre aplikáciu povolený beh na pozadí. V nastavení je potrebné povoliť toto oprávnenie pomocou príslušného tlačidla Povoliť, čo aplikáciu zahrnie medzi systémom neoptimalizované. Ak aj napriek tomu pozorujete problémy s behom aplikácie na pozadí, tak na obrazovky s nastavením je sekcia Ladenie a riešenie problémov, kde je dôležitý hlavne odkaz na stránky Don't kill my app!, kde nájdete informácie o tom, ako nakonfigurovať zariadenie, aby nezabíjalo (nekillovalo) aplikáciu bežiacu na pozadí systému.
Po inštalácii aplikácie sa notifikácia zobrazuje implicitne hore. V nastavení aplikácie je možné ale u aktívnej notifikácia nastaviť jej umiestnenie tak, aby vám na volací obrazovke notifikácie neprekrývala nejaké informácie alebo ovládacie tlačidlá, čo sa líši telefón od telefónu. Na výber sú možnosti Navrchu, Uprostred a Dole.
Na niektorých telefónoch alebo verziách Androidu môže dochádzať k tomu, že volacia obrazovka alebo tlačidlá pre ovládanie hovoru nie sú vidieť alebo nie sú vôbec zobrazené. V tomto prípade je možné notifikáciu zatvoriť pomocou červenej ikony s krížikom a následne sa volacia obrazovka alebo tlačidlá pre ovládanie hovoru už sprístupní. Toto správanie sa vyskytuje iba na niektorých telefónoch alebo verziách Androidu a nadstavbách výrobcov telefónov. Na iných telefónoch zasa všetko funguje v poriadku a notifikácia sa bezproblémov zobrazuje cez volací obrazovku.
Notifikace na telefonní číslo z telefonního seznamu se ukazuje, pokud je k němu nalezen v databázi KtoMiVolal nějaké hodnocení. Bohužel aplikace nemá nyní přístup do telefonního seznamu a nedokáže tak rozlišit, zda se číslo v telefonním seznamu nachází. Nechtěli jsme, aby aplikace vyžadovala další přístupová práva k vlastnostem systému, které nutně nepotřebuje k fungování. Telefonní seznam právě patří mezi citlivá osobní data.
V menu aplikácie prejdite na položku Vyhľadať číslo a zadajte niekoľko číslic z hľadaného telefónneho čísla. Po jeho nájdení v zobrazenom zozname dané číslo vyberte a v detaile vypnite u neho prepínač pri položke Blokovať toto číslo.